algemene voorwaarden

In 2021 zijn de assurance (audit) activiteiten en non-assurance activiteiten afgesplitst in twee verschillende vennootschappen. Je ziet derhalve twee algemene voorwaarden gepresenteerd:

Algemene voorwaarden d&u accountants en adviseurs B.V.

Algemene voorwaarden d&u audit B.V.

klachtenprocedure

Onze organisatie onderkent de omstandigheid dat werknemers en andere belanghebbenden die bereid zijn de werkzaamheden en het gedrag van hun collega’s respectievelijk onze medewerkers te monitoren en wangedrag respectievelijk wanprestatie te melden, een belangrijk controlemechanisme is.

Derhalve gaat onze organisatie ervan uit dat een klachtenprocedure bijdraagt aan de trend van toegenomen controle en transparantie, en daarmee tot een beter risicomanagement.

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen ondanks dat wij onze diensten met de grootste zorgvuldigheid en betrokkenheid verrichten aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op onze dienstverlening dan kan/kunnnen deze zich wenden tot onze compliance officer of het bestuur.

klokkenluiderregeling

Onze organisatie onderkent de omstandigheid dat werknemers en andere belanghebbenden die bereid zijn de werkzaamheden en het gedrag van hun collega’s respectievelijk onze medewerkers te monitoren en wangedrag respectievelijk wanprestatie te melden, een belangrijk controlemechanisme is.

Derhalve gaat onze organisatie ervan uit dat een klokkenluiderregeling bijdraagt aan de trend van toegenomen controle en transparantie, en daarmee tot een beter risicomanagement.

Het gaat bij deze regeling om overtredingen van illegale, immorele en onethische praktijken van medewerkers. Hieronder vallen:
•Schending van interne regelingen
•Overtreding van wet- en regelgeving
•Misdrijven
•Bedreigingen voor de gezondheid of de veiligheid
•Het onjuist verstrekken van informatie aan autoriteiten
•Machtsmisbruik

Melding kan worden gedaan via klokkenluider@du-accountants.nl. Uw melding wordt behandeld door een onafhankelijke functionaris.

Tenslotte

Onze organisatie gaat ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.