historie

Wij zijn trots op onze geschiedenis en willen deze graag delen.

Vanaf het begin....

In 1882 werd in de buurt van Bedum Pieter Heertje Dijksterhuis geboren  uit een gereformeerd Gronings gezin.

In 1917 is hij op 35-jarige leeftijd met zijn kantoor aan de Oude Boteringestraat begonnen.

 

P.H. Dijksterhuis

Als kleine zelfstandige en inmiddels hoofd van een gezin maakte de heer Dijksterhuis zich zorgen om zijn pensioenopbouw. Om deze reden gaf hij les in boekhouden aan de Christelijke HBS aan de Rozenstraat en aan de Hogere Landbouwschool.

Daarnaast was Pieter Heertje lid van de Provinciale Staten en zat in het bestuur van de Middenstandsvereniging. Uit dien hoofde had hij dus een aanzienlijk netwerk van mensen, waaruit hij vele klanten kon werven. Het kantoor groeide voorspoedig en in 1933 is het kantoor verhuisd naar het pand aan de Westersingel.

De Tweede Wereldoorlog bracht voor velen zo ook voor de familie Dijksterhuis, rampspoed, met als gevolg enkele dramatische gebeurtenissen. In september 1944 werd Pieter Heertje opgepakt en in het Scholtenhuis in bewaring gesteld. Op 12 oktober 1944 werd een groep gevangenen op transport gesteld naar Westerbork. Deze hele groep werd onderweg gefusilleerd. Helaas bleek Pieter Heertje daar ook bij te zitten. Het is niet bekend om welke reden Pieter Heertje is opgepakt. Mogelijk is het kantoor een vergaderruimte geweest van het verzet. Op het monument op de begraafplaats van Esserveld in Groningen is de naam van Pieter Heertje gegraveerd. Jaarlijks op 4 mei worden daar de oorlogsslachtoffers herdacht.

Cornelis, zoon van Pieter Heertje, die in Amsterdam theologie studeerde, kon zijn studie tijdens de bezetting niet afmaken. De universiteit werd door de Duitse overheerser gesloten. Mogelijk dat dat de reden was dat Cornelis in het verzet terecht kwam. Maar ook Cornelis werd door de Duitsers opgepakt rond september 1944. Cornelis werd door de Duitsers op 11 oktober 1944 te Wormerveer doodgeschoten.

Catherina Dijksterhuis, dochter van Pieter Heertje, trouwde in 1943 met Frits (Drs. F.H.) Von Meyenfeldt.  Samen met Von Meyenfeldt werd het kantoor van vader voortgezet. In 1953 kwam Fokko Dijksterhuis, de tweede zoon van Pieter Heertje, de gelederen versterken. Hij richtte in 1959 samen met Von Meyenfeldt naast de bestaande  organisatie P.H. Dijksterhuis een nieuwe organisatie op ‘Von Meyenfeldt en P.H. Dijksterhuis’. In de nieuwe organisatie werden de grotere klanten ondergebracht. In 1964 werd accountantskantoor Van der West te Thesinge gekocht. De reden van deze overname was het overlijden van de heer Van der West. Enkele jaren heeft in Thesinge een dependance gestaan waar een dag in de week de klanten aldaar werden bediend.

De heer Von Meyenfeldt wilde niet meer verder met accountancy, zijn hart lag eigenlijk bij de politiek. In 1968 werd hij wethouder van de gemeente Groningen. Nadat er zich een crisis voordeed onder de Groninger wethouders (o.a. verkeerscirculatieplan) werd hij directeur van Groot Bronswijk Wagenborg te Hoogezand. Later heeft hij nog onderdeel uitgemaakt van de landelijke politieke arena in Den Haag en van 1978 tot 1987 was hij lid van de CDA-fractie in de 1e kamer. In het jaar 2000 is hij overleden.

De zoon Fokko Dijksterhuis heeft uiteindelijk het kantoor Von Meyenfeldt en P.H. Dijksterhuis in 1969 verkocht aan een landelijk kantoor, die daarmee in één klap een grote speler werd in de Groningse accountancywereld. Het pand aan de Westersingel bleef lange tijd het basiskantoor.

Nieuwe start en verdergaande groei van het kantoor

Een aantal jonge medewerkers hebben na het vertrek van Von Meyenfeldt de organisatie van P.H. Dijksterhuis overgenomen en zijn vervolgens verhuisd naar de Kraneweg. Het ging voornamelijk om agrarische en kleine MKB-klantenportefeuille. In 1973 werd, na het overlijden van de eigenaar, Accountantskantoor Vegter overgenomen. Dit kantoor had veel binnenvaartschippers in zijn klantenportefeuille. In januari 1989 heeft Accountantskantoor P.H. Dijksterhuis Accountantskantoor H.A. Uil AA overgenomen. De heer Uil ging direct na de overname met pensioen. Dit kantoor had meerdere grotere klanten. Het is daarom goed te begrijpen dat de naam Uil om commerciële redenen werd toegevoegd aan de oorspronkelijke naam. Zo ontstond Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil BV. In oktober van dat jaar betrok de organisatie een nieuwbouwpand aan de Sylviuslaan 8 te Groningen. Via een nieuw opgerichte besloten vennootschap D&U Registeraccountants BV is in 1993 accountantskantoor J.C.W. Peeters RA gekocht. In die tijd is onze handelsnaam D&U Groep ontstaan. Na drie jaar werden de klantenportefeuilles van Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil BV en D&U Registeraccountants BV samengevoegd en de naam van D&U Registeraccountants BV gewijzigd in D&U Advies BV. Vanuit D&U Advies BV worden vanaf 2006 voornamelijk advieswerkzaamheden voor onze van oudsher grote agrarische klantenportefeuille verzorgd. Na een intensieve samenwerking vanaf 2006 met Accountantskantoor J.J. Smit BV te Delfzijl vond in december 2012 een fusie plaats.

Na 2020 bleek de bestaande groepsstructuur niet helemaal mee te lopen met externe ontwikkelingen. De wens was om de focus op de audit en non audit activiteiten beter tot zijn recht te laten komen en verdere integratie van dochtermaatschappijen te bewerkstelligen. Zo werd in december 2021 de naam van Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. gewijzigd in d&u audit B.V. en de non-audit activiteiten afgesplitst in een nieuw opgerichte vennootschap d&u accountants en adviseurs B.V. De laatste stap vond plaats in september 2022 door Accountantskantoor J.J. Smit B.V. te laten fuseren en integreren met d&u accountants en adviseurs B.V.

Ontstaan van het logo

Uit de diverse documenten is de ontwikkeling van ons logo aardig te volgen. Begonnen als een gewoon naambordje werd na enkele overnames het eerste logo ontwikkeld. Eigenlijk was dit niet meer dan een oorspronkelijke gefaseerd opgaande lijn van linksonder naar rechtsboven. Na een tijdje werden er steeds meer lijnen ingetekend waardoor een  wiskundige grafiek (‘excel’) werd weergegeven. Hiermee kreeg de analyse van economische ontwikkelingen (uit de financiële administratie gerubriceerd) de aandacht.

In de negentig jaren kreeg men de behoefte om de naam te combineren met Groep, om beter aan te kunnen sluiten met de overnamemarkt. Vervolgens werd het logo versimpeld en kreeg een kleursetting waarbij de gefaseerde opgaande lijn verbreed werd en een wit vlak kreeg. De opgaande lijn geeft duidelijk de economische spanningsboog van groei in fasen weer, zowel bij de organisatie zelf als bij haar clientèle. In 2018, één jaar na het 100-jarig jubileum, is een nieuw basislogo geïntroduceerd voor de aangesloten dochtermaatschappijen. Het nieuwe logo is ontworpen uit twee hartfiguren die samen een bewegend voorwerp (rotor) vormen. De beeldvorming is elke dag van betekenis te kunnen zijn voor morgen. De kleuren blauw en groen appelleren aan het Groningse landschap.