visie

Van betekenis voor morgen

Ons vertrekpunt is het leveren van een goede basis: we verzorgen kwalitatief goed jaarwerk voor jou. Maar wat we belangrijker vinden: wat is de betekenis van de cijfers voor jouw toekomst?

We zijn een vakinhoudelijke specialist, maar vooral ook jouw sparringpartner. En we zitten nooit tegenover je, maar staan naast je. Zo helpen we je met het nemen van de juiste beslissingen richting de toekomst. In alles wat wij doen zijn wij nieuwsgierig en alert. We willen voortdurend op de hoogte blijven van jouw markt, je cijfers en de ontwikkelingen op financieel gebied. Daarom maken we ook ruimte voor persoonlijke aandacht. Wij geloven dat regelmatig contact en een spontaan bezoek belangrijk is. Zo zijn wij namelijk niet zomaar een accountantskantoor, maar jouw accountantskantoor van betekenis.

kwaliteit

Eind 2021 is de structuurwijziging met betrekking tot ons kantoor een feit geworden. De niet controle werkzaamheden zijn opgenomen in een nieuw opgerichte vennootschap met de (statutaire) naam d&u accountants en adviseurs B.V. De (statutaire) naam Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. is (statutair) gewijzigd in d&u audit B.V.

Wij zijn aangesloten bij de Samenwerkende Registeraccountants SRA. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft d&u audit B.V. een vergunning verstrekt voor het uitoefenen van wettelijke controleopdrachten. Door beide organisaties wordt de kwaliteit van onze dienstverlening periodiek gecontroleerd. Dat houdt ons scherp en bij de tijd, al meer dan 100 jaar!

In de kern is ons kantoor gewoon gefocust op kwaliteit en een professioneel kritische houding, maar het publieke belang, dat ben jij. Wij omarmen de maatregelen zoals vermeld in het rapport ‘In het Publieke Belang’. Deze maatregelen kunnen we derhalve prima implementeren zonder dat dit ten koste gaat van onze visie.