Woelingen

Honderd jaar geleden zag de wereld er anders uit dan vandaag. Na de gruwelijke Eerste Wereldoorlog vatte ieder weer de moed op om verder te leven. Een groep kunstenaars in Groningen vond daarbij dat het ánders moest. De aanpak werd omgewoeld en toen ze een naam zochten kwamen ze uit op DE PLOEG.

Voor ons als dienstverleners aan de agrarische wereld en voor onze klanten is zo’n ploeg een bekend stuk gereedschap. En inderdaad: de ploeg als landbouwwerktuig staat voor een nieuw begin, voor het maken van een zaaibed met nieuwe mogelijkheden.

Gezien de thematiek en symboliek van DE PLOEG vonden wij dit een goede aanleiding om met onze agrarische relaties op 29 oktober jl. de jubileumtentoonstelling in het Groninger Museum te bezoeken. En ook nog eens omdat de illustere voorganger, Pieter Heertje Dijksterhuis, honderd jaar geleden begon met zijn agrarische adviespraktijk in de provincie.

Omdat de kunstenaars zich door hun omgeving lieten inspireren en omdat honderd jaar geleden Noord Nederland een overwegend landbouwgebied was tonen de schilderijen van De Ploeg een prachtig overzicht van het Groninger landschap van toen. In felle kleuren worden de boerderijen, boeren en werkzaamheden afgebeeld.

De landbouw heeft zich nadien sterk ontwikkeld. Van handarbeid en paardenkracht naar gemotoriseerde mechanisatie en daarna geautomatiseerde systemen.

Een compliment aan al die boeren die met de vernieuwingen konden omgaan en zijn meegegroeid. Het laat zien hoe we kunnen veranderen en meebewegen.

Daarnaast liet DE PLOEG een trendbreuk zien met eerdere visie. Ze durfden te kiezen voor wat ánders. Zonder hun voorgangers te verguizen trokken zij op een nieuwe manier hun penseel over het doek met nieuwe kleuren en in andere verhoudingen.

Zonder bekende voorwaarden en voorbeelden durfden zij het aan om een nieuwe richting in te slaan en hun weg te zoeken. En het bleek aan te slaan; mensen voelden zich geraakt.

De landbouw in Nederland, maar ook elders, staat ook midden in de maatschappelijke belangstelling. Soms positief met Yvonne Jaspers; dan weer negatief via het Dierenbevrijdingsfront of Milieubewegingen.

De beleidsmakers weten het ook (nog) niet en de minister komt met globale richtingen waarin gezocht moet worden; kringlooplandbouw.

Boer zijn anno 2018 kent veel vragen. Simpele antwoorden zijn er niet. Maar oplossingen beginnen vaak om buiten de lijntjes te kleuren en de moed hebben om eens buiten de begaande paden te kijken. Zijn alle aannames die we dagelijks doen wel zo vanzelfsprekend? Is schaalvergroting de enige weg? Is productieverhoging altijd lonend? Moet je alleen een nieuwe trekker kopen of kun je die delen? Stilstand is vaak achteruitgang maar zou je tussendoor ook niet eens pauzeren? Wat zijn mijn maatstaven voor de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling?

Het lijken allemaal nieuwe vragen maar ze zijn van alle tijden. En ieder heeft zijn eigen antwoord. Zorg daarbij dat het antwoord bij uzelf aansluit en durf net als die gekke schilders van De Ploeg het op uw eigen wijze te doen.

René de Vries

bedrijfsadviseur

Ploeg Schilder - collectie Groninger Museum
Jan Altink, 'Fietsers langs het Boterdiep' Bron: collectie Groninger Museum