Daar zit muziek in

2019 is al weer een paar maanden oud en dat betekent dat er voor veel verenigingen al weer een jaarvergadering is belegd. Zo heb ik in de afgelopen periode een jaarvergadering meegemaakt van  Brassband Immanuël, waar ik muzikant ben. Ik had er nooit echt bij stil gestaan, maar het is eigenlijk hetzelfde als het bespreken van een jaarrekening.

Allereerst blikken we terug op het afgelopen jaar. Wat ging er goed en hoe heeft dat financieel uitgepakt? Dat is het formele gedeelte, dat moet worden besproken en worden goedgekeurd. Als ik uw jaarrekening heb samengesteld wil ik ook graag van u horen dat het klopt zoals het in de rapportage staat. Dit gedeelte gaat over het verleden, daar kunnen we niets meer aan veranderen. Waar we wel invloed op kunnen hebben is de toekomst en dat is dan ook veel interessanter om te bespreken.

Bij onze vereniging loopt de jeugdopleiding goed en dat betekent dat er over een aantal jaar leerlingen kunnen instromen in de A-band. Daar moet in niveau naar toe worden gegroeid, maar er moet ook plek zijn in de bezetting. Dit vraagt om een goede planning. Bij bedrijfsopvolging is het net zo. Dat is een proces dat niet in één jaar geregeld is. Wil je het goed geregeld hebben, dan moet je hier op tijd over nadenken en vooral ook over praten.

Een ander aspect. Sinds begin dit jaar is onze gemeente samen met drie andere gefuseerd tot ‘Het Hogeland’. Wat betekent dat voor ons? Heeft dit effect op reguliere jaarsubsidie en/of het incidentenbudget? Is uw onderneming ook (gedeeltelijk) afhankelijk van bepaalde wetgeving of regelingen die de overheid kan wijzigen?  En bent u bekend met eventuele wijzingen die er aan zitten te komen?

In een onderneming die op continuïteit is gericht is het belangrijk om materieel te onderhouden en periodiek te vervangen. Dat kan ad-hoc maar het is beter om dat te plannen, dan kan er ook geld voor worden gereserveerd. Het materieel van onze vereniging zijn de muziekinstrumenten. We proberen eens per drie jaar te investeren, in de tussenliggende jaren wordt geld gereserveerd. Voor zowel u als voor ons geldt: goed materieel zorgt voor technisch betere resultaten.

Hoe goed we dergelijke zaken ook geregeld hebben, we kunnen niet alles voor zijn. Misschien bent u wel afhankelijk van weersomstandigheden of kan een belangrijke leverancier of afnemer wegvallen. In ons geval zijn we bij wedstrijden en concoursen afhankelijk van de jury. Maar in beide gevallen geldt: een goede voorbereiding en planning is het halve werk. En uw accountant of adviseur ondersteunt u daar graag bij!

Alex van der Laan – teamleider agrarische afdeling