Oogklepdenken

direct naar de nieuwsbrief Agro Actualiteiten

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State een belangrijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. De paniek daalde langzaam neer in bestuurlijk Nederland. Dit terwijl als je de PAS een beetje volgende, op je klompen kon aanvoelen dat dit zou kunnen gaan gebeuren.

Minister Schouten stelde, onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes, een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege heeft de opdracht meegekregen om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de PAS. Een groot leger juristen is nu een oplossing aan het bedenken om dit probleem juridisch op te lossen. Medio september horen wij de aanbevelingen.

Het pijnlijke is daarbij in mijn ogen dat  niet het werkelijke probleem wordt opgelost, maar de symptomen! Teksten als “Inkrimpen veestapel niet de oplossing”, doen het goed in onze sector. In alle eerlijkheid ligt daar in mijn optiek ook een (deel) oplossing van de problematiek, waarover de sector goed moet nadenken. We gaan toch naar grondgebonden landbouw, dus pak die kans.

De eerlijkheid dient gezegd te worden dat ook in andere sectoren naar gebruikelijke oplossingen gezocht worden met oneliners en dat krimp zelden ter sprake zal komen. De Subsidie Duurzame Energie (SDE) wordt straks (in 2021) door de overheid gebruikt om CO2 in de grond te pompen en kan niet meer besteed worden voor duurzame energieopwekking middels zonnepanelen of windenergie.  We maken ons erg druk om terroristische aanslagen, maar accepteren jaarlijks wel 33.000 doden door resistente bacteriën binnen de EU en Boris Johnson overweegt zelfs om het parlement bij Brexit buitenspel te zetten om “zijn” probleem op te lossen.

Een mooie term hiervoor is ‘Oogklepdenken’. Volledig fixeren op het probleem, waarbij je de omgeving en afwijkende oplossingen totaal negeert.

Hoe nu te handelen voor je eigen onderneming bij het nemen van beslissingen?

Zoek niet altijd gelijkgestemden om je heen om mee te sparren, maar sta open voor andere beelden. Ook al passen die niet direct in de visie van de onderneming.

Oogklepdenken is een gevaar voor ons allemaal.

D&U Advies B.V. – Herman Hofstee
06-53667520