Een virus brengt de maatschappij uit evenwicht.

De COVID-19 virus wijst ons nu even aan hoe kwetsbaar we zijn als samenleving en welke ingrijpende maatschappelijk gevolgen kunnen ontstaan als we even uit controle zijn.

De gezondheid van onze medemens staat bovenaan. De overheid laat die prioriteit zien door stevige preventieve en repressieve maatregelen in te voeren op nationaal niveau. Deze maatregelen worden ingevoerd op basis van voortschrijdende inzichten, ook op internationaal niveau, in het omgaan met een dergelijke omvangrijke crisis. Daarmee geeft dit tegelijkertijd aan dat omstandigheden kunnen wijzigen en dat we in onzekere tijden onze koers moeten zien te varen.

Wij blijven voor u van betekenis voor morgen

Onze organisatie heeft als voordeel dat veel werkzaamheden gedigitaliseerd zijn. Hierdoor is in de meeste gevallen thuiswerken prima te regelen. Niettemin deze oplossing betekent dat communicatie veelal telefonische en/of via de mail zo mogelijk nóg meer plaatsvindt dan u gewend bent. Op ons kantoor zelf zal tenminste een minimale bezetting (waaronder secretariaat) altijd aanwezig zijn.

Kortom we werken gewoon door zodat wij u kunnen blijven ondersteunen. Bovendien kunt u uw gegevens gewoon bij kantoor blijven brengen en halen.

Het kan voorkomen dat een bepaald onderwerp zich minder leent om alleen telefonisch en/of via de mail met elkaar door te nemen en/of af te wikkelen. In dát geval zal met u overleg worden gevoerd hoe dit op een zo goed mogelijke wijze te organiseren. Directe contacten zullen we, zoals u kunt begrijpen, vermijden. Dat betekent dat we geen handen schudden en afstand tot elkaar houden. Een persoonlijke gesprek/ ontmoeting zullen we plannen in een passende ruimte.

Tenslotte

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen u op de hoogte houden via onze gebruikelijke kanalen zodat we deze onzekere periode zo goed mogelijk samen door kunnen komen.