het jaar 2020

nieuwsbrief AgroActualiteiten december 2020

2020 zullen we ons blijven herinneren als het jaar van Covid-19, Brexit, Black Lives Matter maar ook van stikstofproblemen die nog lang niet zijn opgelost. Allen kwesties die grote emoties oproepen en waar ieders gelijk luid geuit wordt; met confrontaties waarbij partijen zich steeds vaker terugtrekken op hun eiland van het ’eigen gelijk’. Politici die halvering van de veestapel bepleiten en actievoerders die met een doodskist op de auto naar Den Haag trekken. Het stemt treurig om te zien.

Dé oplossing ligt niet direct voor handen bij al deze kwesties maar alleen je eigen argumenten hard toeteren gaat ook geen doorbraak brengen. Misschien dat een ontwikkeling in het afgelopen jaar als voorbeeld kan dienen hoe we wél verder kunnen komen. Nadat de ernst van de Covid pandemie onderkend werd hebben wetenschappers wereldwijd in gezamenlijkheid gewerkt aan het onderzoek naar dit virus. Wat is de structuur, hoe herkennen we ziektesymptomen, hoe en wanneer kunnen we al vroegtijdig behandelen en in welke richting moeten we zoeken naar een vaccin. Los van de onderlinge naijver werkte iedereen opeens samen om deze grote dreiging het hoofd te bieden. En het lijkt te werken. De eerste vaccins zijn goedgekeurd en we lijken op een keerpunt te komen.

De wereld is ingewikkeld geworden en we zitten met oneindig veel draadjes aan elkaar vastgeknoopt. Dat kun je als lastig ervaren maar je kunt het ook als een rijkdom zien.

Maart vorig jaar schreef ik op deze plek al eens over ”Ubuntu” (hoe kan één van ons blij zijn terwijl de anderen verdrietig zijn). Niet het westerse individualisme staat daarbij voorop maar het diepe besef van onderlinge verbondenheid en ook van de overtuiging dat één plus één meer dan twee is.

Wanneer je vanuit dat besef samen problemen wilt benaderen en naar oplossingen zoekt, met wederzijds respect, oog voor elkaars belangen en omstandigheden dan is er véél mogelijk. Hopelijk ervaart u dat ook wanneer je een vraagstuk aan een meewerkende dochter of zoon voorlegt, aan de keukentafel bespreekt of met een collega deelt. Een andere kijk op de zaak kan confronterend zijn maar ook verhelderend; meestal verfrissend.

Om onze denkkracht te vergroten is sinds 1 augustus Klaas Jan Janssen bij ons aangeschoven. Klaas Jan is 47 jaar en heeft al vele ’vlieguren’ gemaakt in gesprekken met agrarisch ondernemers (bij NAU, Friesland Bank, Rabobank en For Farmers). Wij hebben alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking.

Wij wensen u allen veel gezondheid toe, mooie feestdagen en een vruchtbaar 2021. Graag zullen wij daar deelgenoot in zijn.

Herman Hofstee, Klaas Jan Janssen en René de Vries