Op de schouders van een reus

nieuwsbrief AgroActualiteiten februari 2021

De afgelopen 12 maanden zijn voor velen van ons zeer bijzonder geweest. Velen van ons dachten dat de wereld maakbaar zou zijn en de sky, de limit. Maar zie daar…… het zijn drukke tijden voor streekproducten, relatietherapeuten, uitvaartondernemingen, supermarkten en speelgoedwinkels met ongekend (gegroeide) omzetcijfers. Er is een keerzijde, want bij de kledingswinkels, evenementorganisaties, kampeerboerderijen, horeca, fritesaardappelen en het onderwijs (lees: onze toekomst) is er crises. Dit in een tijdsbestek van nog geen jaar.

Kijkende naar het afgelopen jaar zou je willen dat je nu op de schouders van reuzen kon staan om even over de horizon van de tijd te kunnen kijken wat er (nog meer) op ons afkomt. Deze mooie uitdrukking werd al in 1675 geschreven door Isaac Newton. Want laten we eerlijk zijn, wanneer je als accountant/bedrijfsadviseur in  februari 2020 de jaarcijfers 2019 van een speelgoedwinkel zou hebben besproken, met daarbij de liquiditeitspositie van 2020, was een omzetgroei niet een voor de hand liggende oplossing. Kostenbeheersing was eerder een thema geweest op zo’n moment. En zie nu, de schaaksstukken, kaartspellen en puzzels zijn niet aan te slepen. Wat we zien is dat Covid-19 een verandering heeft gegeven in ons gedrag en onze samenleving wat resulteert in een blijvende draai in de arbeidsmarkt, onderwijs, consumentengedrag, luchtvaart, klimaat etc.

Daarbij leert Covid-19 ons ook dat we onze ondernemingen weerbaarder moeten maken voor de toekomst. Het is niet vanzelfsprekend dat een akkerbouw of melkveehouderij bedrijf, dat in 2021 prima resultaten heeft,  niet kwetsbaar is voor de toekomst. Droogte of verzilting liggen op de loer. Is Noord-Nederland voor de toekomst nog klimatologisch gunstig voor de akkerbouw en melkveehouderij? Hoe snel gaat de ontwikkeling in aardappelzaad in plaats van vegetatieve vermeerdering? Rente en grondprijsontwikkeling kunnen je onderneming in een kwetsbare positie brengen. Maar ook de stikstofproblematiek (NB vergunning) hangt bij een deel van de ondernemingen als een zwaard van Damocles boven hun onderneming. Zorg dus dat je onderneming weerbaar is voor de toekomst, door voldoende liquiditeit en rentabiliteit te generen. Een goede solvabiliteit (vermogenspositie)  kan zorgen voor een buffer voor tegenvallers, waarbij voor lange termijn ook de continuïteit en duurzaamheid belangrijk is.

Kortom, bekijk eens samen met je adviseur hoe weerbaar je onderneming is bij tegenvallers of mogelijke ontwikkelingen die op ons af kunnen komen. Vergeet hierbij ook niet de continuïteit (maatschapsakte, bedrijfsovername, testamentaire) van de onderneming/ondernemer. Op schouders van reuzen kunnen staan om over de horizon te kijken zit er niet in voor ons, maar de onderneming weerbaarder maken voor de toekomst zeker wel!

Met vriendelijke groet, D&U Advies B.V.

Herman Hofstee, Klaas Jan Janssen en René de Vries