Structuurwijziging d&u

Trouwe lezers van het landelijk dagblad Trouw hadden het in november vorig jaar kunnen lezen.

Wij hebben eind december 2021 onze structuur aangepast om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van wet- en regelgeving rondom controlewerkzaamheden. Ter verduidelijking: met  controlewerkzaamheden wordt beoogd middels de uitkomst van die werkzaamheden zekerheid te kunnen toevoegen aan door u opgestelde financiële overzichten ( jaarrekeningen, productiestaten, eind declaraties subsidie aanvragen).

Wat is de nieuwe structuur geworden?

We hebben de niet controle werkzaamheden, waaronder samenstellen jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, belasting- en ondernemingsadvies, salarisadministratie afgesplitst van de bestaande vennootschap Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. (statutaire naam). Deze zijn allemaal verplaatst en opgenomen in een nieuw opgerichte vennootschap met de (statutaire) naam d&u accountants en adviseurs B.V.

De (statutaire) naam Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. hebben we (statutair) gewijzigd in d&u audit B.V.

Zoals u ziet is de tenaamstelling direct ook beter aangepast aan de sinds oktober 2018 gehanteerde uitingen op website en briefpapier.

Wat verandert er voor u?

We gaan ervan uit, in de communicatie met ons, eigenlijk niet zoveel. Mogelijk dat van u hier en daar gevraagd wordt een enkele machtiging en/of bevestiging te vernieuwen, maar ook dat lijken we, zoals we het nu kunnen inschatten, zo goed mogelijk te kunnen voorkomen.

En we gaan natuurlijk ondertekenen met de nieuwe namen.

Nog wel even een overgangsperiode?

Deze herstructurering zal de komende maanden in onze interne processen nog goed moeten worden ingeregeld. Dus hier en daar kan er misschien wat verwarring optreden. Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u iets niet duidelijk is.