Bruggenbouwers

nieuwsbrief agroactualiteiten juni 2022

Bruggenbouwers

Sinds 10 juni 2022, nadat de Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal haar plannen bekend maakte, is er erg terecht veel onrust ontstaan binnen onze sector.  Drie jaar na de uitspraak van 29 mei 2019 bij de Raad van State inzake de PAS, wordt er gevoelsmatig bij mij iets over de schutting gegooid over hoe zij denkt het stikstofprobleem te gaan oplossen in Nederland. Daarbij komt ook nog eens dat voor de uitvoering van deze oplossing alle pijlen zijn gericht op de provincie.

Wat het weer bijzonder maakt is dat de huidige Minister van Landbouw, Henk Staghouwer, het jammer vindt dat de stikstofkaart een eigen leven is gaan leiden en meer gezien moet worden als een richting. Tot 1 juli 2023 heeft de provincie nu de tijd. Gevoelsmatig heb je als overheid in mijn optiek hiermee de plank weer eens een keertje misgeslagen. Op een of andere manier is het moeilijk voor de regering om verbinding te krijgen met de samenleving, ondanks de wellicht goede bedoelingen. Ik blijf oprecht vertrouwen houden in het goede van de mens.

Terugkijkende naar gisteren, 22 juni 2022, moest ik denken aan het volgende verhaal. Er waren eens twee broers die naast elkaar woonden in twee aangrenzende boerderijen. Ze hadden, na 40 jaar, voor het eerst in hun leven ruzie met elkaar. Alle jaren daarvoor hadden ze altijd alles gedeeld. Ze deelden altijd al het werk dat er op de boerderijen gedaan moest worden. Ook de machines voor het land, de goederen en zelfs de winst die ze maakten werd altijd eerlijk gedeeld. Maar door een misverstand hadden de broers ruzie gekregen en was samenwerken niet meer mogelijk. Na veel boze woorden naar elkaar, was het nu al weken stil. De broers spraken niet meer met elkaar.

Op een ochtend belde er iemand aan bij het huis van de oudste broer. Toen de broer opendeed, stond er een man met een gereedschapskist van een timmerman voor de deur. ‘Ik ben op zoek naar werk voor een paar dagen’, zei hij. ‘Misschien heeft u hier en daar een paar kleine klusjes voor mij waar ik mee kan helpen?’ De oudste broer dacht na en zei: ‘Ja, ik heb wel werk voor jou! Kijk daar, aan de andere kant van dat water woont mijn jongere broer. Ik heb een enorme ruzie met hem en we kunnen niet meer goed met elkaar opschieten. Vorige week heeft hij die brede sloot tussen onze boerderijen laten graven en ik weet zeker dat hij dat gedaan heeft om mij te irriteren en te pesten. Ik wil dat je iets bouwt, waardoor ik geen last meer van hem heb.’ De timmerman zei: ‘Ik denk dat ik de situatie begrijp en zal mijn werk goed doen, zodat u tevreden bent.’ De oudste broer hielp de timmerman met het klaarleggen van wat materialen en vertrok toen naar de stad voor wat boodschappen. De timmerman ging hard aan het werk en begon direct met opmeten, zagen en timmeren. Bij zonsondergang, toen de oudste broer terugkeerde, had de timmerman zijn werk afgerond. Toen de oudste broer ging kijken wat de timmerman gemaakt had, werden zijn ogen heel groot en zijn mond viel open van verbazing.

Dit was niet wat hij zelf in gedachte had om geen last meer te hebben van zijn jongere broer. De timmerman had namelijk een brug over de sloot gemaakt! De brug was werkelijk prachtig, zeer vakkundig gemaakt en met prachtige leuningen.

Tot zijn verbazing kwam zijn jongere broer hem over de brug tegemoet lopen met een grote glimlach en de armen wijd open gespreid om hem te omarmen. ‘Jij bent pas een echte broer en beste vriend’, zei de jongste broer. ‘Dat jij dit hebt laten bouwen na alles wat ik je heb aangedaan. Jij hebt aangetoond dat onze familieband niet verbroken mag worden! Ik wil je mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn onvolwassen gedrag.’ De timmerman wilde juist vertrekken, toen de oudste broer hem aansprak. ‘Ik zou graag willen dat je blijft. Ik heb veel andere projecten voor je’, zei de oudste broer. ‘Ik zou graag blijven,’ zei de timmerman, ‘maar ik moet nog veel meer bruggen bouwen!’

Kortom we hebben voor de komende 12 maanden bruggenbouwers nodig. Mensen met kennis, ervaring, tijd, creativiteit en vooral geduld, die in staat zijn om partijen bij elkaar te brengen en tot oplossingen te komen in dit dossier. Dit is voor eenieder in Nederland en voor de agrarische sector van groot belang. Helaas geldt dit tegenwoordig niet meer alleen in dit dossier!

Met vriendelijke groet,

D&U Advies B.V. – Herman Hofstee en Klaas Jan Janssen

Herman