De kracht van minder

Nieuwsbrief Agro Actualiteiten augustus 2022

De komende maanden staat er weer veel te veranderen voor u als agrarisch ondernemer, kijkende op de GLB, 7-de stikstofnitraatrichtlijnen, mestwetgeving, VVO, stikstofproblematiek en de derogatie (zie ook deze AgroActualiteiten van augustus 2022). Regeren is vooruitzien, maar het wordt toch telkens maar ingewikkelder gemaakt. Helaas heeft de mens de neiging om zaken en problemen ingewikkelder en complexer te maken, wanneer we in oplossingen gaan denken. Het mag wat mij betreft echt wel een stukje minder moeilijk gemaakt worden. Maar bij het oplossen van problemen of het veranderen van situaties zijn wij mensen toch geneigd het ingewikkelder te maken dan nodig is. Het lijkt of we de complexiteit bewust opzoeken. Dat komt doordat we vaak alleen maar extra en onnodige componenten toevoegen.

Dit is niet alleen zo in de agrarische sector, maar ook bijvoorbeeld bij de belastingdienst. Kijk maar naar de kinderopvangtoeslag. Deze is zo opgetuigd dat het geheel zeer complex is. Nu er slachtoffers zijn gevallen in dit systeem, blijkt de oplossing ook weer bijna niet uitvoerbaar te zijn. Eerlijk gezegd is het schrikbarend hoeveel voorbeelden ik zou kunnen benoemen.

We tellen er dus dingen bij op, in plaats van dat we ze aftrekken of onttrekken aan de situatie. De Amerikaanse professor Leidy Klotz kwam tot dit bijzondere inzicht toen hij en zijn zoon Ezra een brug bouwden met Lego. Omdat de steunpilaren verschillende hoogtes hadden, konden ze niet geheel worden overspannen. Klotz pakte daarom een extra blokje om toe te voegen aan de kortere pilaar. Op hetzelfde moment haalde de driejarige Ezra een blokje van de hogere pilaar af. Klotz besefte dat dit een veel snellere en efficiëntere manier was om een vlakke brug te creëren. Vanaf dat moment wilde Klotz alles weten over de ‘kracht van minder’. Tijdens zijn onderzoek kwam hij erachter dat onze hersenen zijn voorgeprogrammeerd om dingen toe te voegen. Hierover zegt hij: ‘In ons streven om ons leven, ons werk en onze samenleving te verbeteren, voegen we overweldigend veel toe. We zien over het hoofd dat we de mogelijkheid hebben om datgene wat er al is te verminderen.’ Toen de deelnemers in het onderzoek erop gewezen werden dat ze items of elementen gewoon konden verwijderen uit problematische taken, werden er twee keer zoveel wijzigingen doorgevoerd door dingen te verwijderen. Deze wijzigingen bleken ook veel effectiever te zijn dan de eerdere toevoegingen.

Ik ga u niet vertellen dat alle oplossingen van vraagstukken vanaf nu liggen in het toepassen van wegsnijden, aftrekken of verkleinen, maar er vanaf nu bewust wel naar kijken kan nooit kwaad in mijn ogen. Wanneer we onvoldoende inkomen genereren op het bedrijf, is vaak de eerste en enige stap in de agrarische sector schaalvergroting. Er wordt in mijn optiek te weinig of niet gekeken naar schaalverkleining met de daarbij behorende kostenbeheersing. Het is natuurlijk dan ook geen wonder dat er nu zoveel onrust is, wanneer gesproken wordt over het verkleinen van de veestapel. Ik begrijp dat volkomen, maar daarnaast valt mij op dat weinig ondernemers bewust gekeken hebben naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld niet meer mee te doen aan derogatie. Het scheelt heel veel wet- en regelgeving met de daarbij behorende controles, kosten en aanvragen. Nu is het in de praktijk vaak een vanzelfsprekendheid, maar wanneer derogatie niet meer van kracht blijft in Nederland is het de vraag of men weet hoe men nu moet handelen. Duidelijk is wel dat er minder administratie is en er veel minder adviseurs uw erf betreden.

Kortom: Aan de denkwereld van de rijksambtenaren die mede verantwoordelijk zijn voor alle wetgeving die op u afkomt, heeft u weinig invloed. Maar op uw eigen denkwijze wel!  Wees bewust van het feit dat de hersenen automatisch overgaan op vermeerderen. Daarna kan je door naar de volgende stap: iets aftrekken voordat je iets toevoegt.

Boek Subtract: The Untapped Science of Less.

Met vriendelijke groet,

D&U Advies B.V. –  Herman Hofstee en Klaas Jan Janssen

Herman