Fusie

We vinden het leuk om even uw aandacht te vragen voor het volgende.

Opnieuw hebben we een stap gemaakt in onze organisatiestructuur. Op 18 januari 2022 meldden we al over de splitsing en naamswijziging van Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. naar d&u audit B.V. en d&u accountants en adviseurs B.V. Per 1 september jongstleden werd een fusie geperfectioneerd tussen onze zustervennootschap Accountantskantoor J.J. Smit B.V. (Delfzijl) en d&u accountants en adviseurs B.V. (Groningen).

Zoals het dan formeel wordt geduid in de Kamer van Koophandel: d&u accountants en adviseurs B.V. is de verkrijgende vennootschap en Accountantskantoor J.J. Smit B.V. is de verdwijnende vennootschap.

De vestiging Delfzijl blijft gewoon aanwezig zodat de bestaande lokale dienstverlening wordt gehandhaafd. Ook ons logo kende u al. Die blijft natuurlijk gelijk, de naam Smit verandert slechts in d&u.

Mocht het desondanks zo zijn dat u vragen heeft over deze nieuwe bestaande situatie, bel gerust even met uw relatiebeheerder!