Over je schaduw heen springen

nieuwsbrief AgroActualiteiten januari 2023

In november 2022 zat ik naar een film te kijken genaamd The Swimmers. Hierin wordt het opmerkelijke  verhaal vertelt van Yusra Mardini, een jonge Syrische vluchtelinge en UNHCR Goodwill Ambassador, die de oorlog in Syrië ontvluchtte en twee keer deelnam aan de Olympische Spelen. Zij vluchtte uit Syrië  samen met haar oudere zus Sarah. In de film speelt zich een scene af waarin hun zwemcoach aan Sarah moest vertellen dat voor haar de Olympische spelen een onhaalbaar doel was.

Ik moest aan deze scene terug denken in de kwestie over de bufferstroken. Wat was het geval? Begin december 2022 stond ik samen met mijn collega Klaas Jan Janssen voor een groep boeren de nieuwe GLB, mestwet en 7-de stikstofrichtlijnen uit te leggen in een zaal te Aduard. Tijdens deze bijeenkomst kwam de vraag aan mij, waarom ik meldde dat de bufferstroken per 1 januari 2023 aanwezig moesten zijn, daar minister Adema de sector had beloofd dat dit voor 2023 nog niet noodzakelijk was. Tijdens deze bijeenkomst meldde ik dat ik niets had aan beloftes van Minister Adema, maar te maken had met de huidige wet- en regelgeving. Koud terug van mijn vakantie moest Minister Adema door het stof en bood hij de Tweede Kamer en ‘vooral de boeren’ zijn ‘excuses’ aan.

Waar dus de sector nu echt niet op zitten te wachten zijn loze beloften. In het verhaal van “The Swimmers” geeft de zwem-coach helder en duidelijk aan dat de Olympische spelen voor Yusra  wel haalbaar zijn, maar voor haar zus Sarah niet. Helder, kort, pijnlijk en duidelijk! Een coach kan je helpen om je zelfinzicht te vergroten, je doelen sneller te bereiken (zowel op sport-, werk- als privégebied) en jezelf te ontwikkelen. Maar hij is er niet voor om het onmogelijke mogelijk te maken. Maar in de politiek blijft men van uit de regering, maar ook vanuit de tweede kamer, strooien met beloftes die kant nog wal slaan.

Voormalig Staatssecretaris Henk Bleeker heeft dit al eens gedaan met de PAS wetgeving. Ondanks het feit dat vele deskundigen in de periode van zijn Staatsecretarisschap aangaven dat deze regelgeving niet houdbaar was, werd deze door hem ingevoerd. De huidige gevolgen zijn daarbij nu niet meer te overzien voor vele agrarische ondernemers, die alles volgens het boekje hebben gedaan. Hierbij vind ik het erg grappig/treurig om te zien hoe opportunistisch hij is, door nu als voorman van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op te treden.

Maar ook voormalig Staatssecretaris Sharon Dijksma deed beloftes bij het afschaffen van de melkquotering (1 april 2015, Bevrijdingsdag!) om vervolgens 3 maanden later te komen met fosfaatrechten in 2015. En nu wordt er weer onduidelijkheid gecreëerd inzake de nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari 2023 is ingevoerd. Hierbij wordt nog steeds (8 februari 2023) de gedachte gecreëerd dat de wetgeving pas ingaat op 1 maart 2023, met alle idioterie daaromheen inzake het mest uitrijden na 15 februari 2023 op bufferstroken. Gevolg van dit beleid … de derogatie 2023 komt nog meer onder druk te staan. Waarom dit risico lopen als minister?

Advocaat Wim Akker zei het ooit heel treffend voor mij, namelijk: “Minister, tel eerst eens tot 5 of liever nog tien, alvorens iets te zeggen of te roepen. Ga niet direct schieten om vervolgens later de roos te moeten tekenen”.  Maar inzake de stikstofproblematiek wachten we nu al heel lang (mei 2019, uitspraak Hoge Raad) op een helder, (wellicht pijnlijk) en duidelijk beleid. Los van het feit dat er een kaartje over de schutting is gegooid, Remkes twee maal een rapport heeft geschreven en we overdag maximaal 100 km per uur mogen rijden, is er nog steeds geen politiek plan en visie. Dit terwijl allerlei partijen druk bezig zijn met de handel in stikstofrechten. Inzake de stikstofcrisis wordt veel gepolariseerd, partijen staan tegen over elkaar en ook binnen partijen is de stemming soms te snijden. Niemand luistert naar elkaar of is nieuwsgierig, maar meningen moeten worden opgedrongen. Wie is nu de coach (politicus) die eerlijk durft te zeggen of je onderneming op die locatie wel of geen bestaansrecht heeft. Aan de hand daarvan kunnen we vervolgstappen zetten naar de toekomst toe. Wanneer springen minister Van der Wal en Adema over hun eigen schaduw heen?

Met vriendelijke groet,

D&U Advies B.V. – Herman Hofstee en Klaas Jan Janssen

Herman