Oproep aan de politiek. Stop de controlereflex.

Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk.

Het mkb, de motor van BV Nederland, moet zonder haperingen kunnen draaien. Steeds meer nieuwe regels: de controlereflex werkt niet.

Wat wel werkt is samen investeren in vertrouwen, vereenvoudiging en voorspelbaarheid. Dat is essentieel voor een florerend mkb, sterke accountantskantoren, blijvende welvaart, banen, maatschappelijke transities en innovatie.

De SRA-accountantskantoren vinden het daarom belangrijk om de controlereflex te stoppen en roepen de politiek op: ‘Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk’.

Lees het SRA manifest via onderstaande.