Verlangen naar de eindeloze zee

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen
Breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen
Of te tekenen alleen
Voorkom dat ze taken ontvangen
Deel evenmin plannen mee
Maar leer eerst mensen te verlangen
Naar de Eindeloze zee.

Dit gedicht van Antoine de Saint-Exupéry schoot weer in mijn gedachten toen ik hoorde over een geheim plan wat nu niet meer geheim is, namelijk “Operatie Beethoven”. Wat is het geval. De nieuw gekozen tweede kamer hebben een motie aangenomen om de belastingkorting voor expats (iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont) af te bouwen. Ook wil men veel minder buitenlandse studenten en de arbeidsmigratie omlaag hebben. ASLM ziet de bui hangen en heeft op 6 maart 2024 gesproken met Premie Rutte. Hierbij spraken ze hun zorg uit over het vestigingsklimaat in Nederland.

Wat ik daarin persoonlijk jammer vind is dat wanneer er gesproken wordt over de Nederlandse glastuinbouwsector en arbeidsmigratie, men bij de tweede kamer of regering de schouders ophaalt, en vind dat deze sector Nederland wel mag verlaten, zodat de problematiek van arbeidsmigranten  en woningnood wordt opgelost, maar bij ASLM wordt er een geheime operatie opgestart. In dit licht snap je het CPB. Die melde op 28 februari 2024 dat goed zou zijn dat de overheid ging zorgen voor minder werk in Nederland, want meer personeel moet/gaat er niet komen.

Als je er op een ruime afstand naar kijkt zie je dat er keuzes worden gemaakt zonder enige visie. Er is geen helder beleid, maar wordt er gekozen en motie’s aangenomen of weg gestemd, zonder dat men goed de consequenties heeft overzien. Na de Bulgarenfraude (2010) is besloten om keihard te wezen in de uitvoering, wat er later voor gezorgd heeft dat 26.000 ouders en 70.000 kinderen gedupeerd zij geraakt.

Kijkende naar “Operatie Beethoven” wordt 1 specifiek bedrijf nu geholpen, maar zonder een enkele  visie. Zonder visie worden de problematieken als arbeidsmigratie (ook in de landbouw), het vestigingsklimaat, onderwijs, huizen te kort, belasting, zorg, etc. niet opgelost. Dit geheel hangt veelal met elkaar samen en is erg complex. Zonder een heldere visie maken we nu nog steeds (2024) keuzes op goed geluk en onderbuik gevoelens. Dit was ook van de conclusies van de Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Kijkende naar de landbouw is die visie er ook niet. Elk jaar worden de brandjes geblust die zijn ontstaan in het afgelopen jaar. Onvoldoende geld bij de GLB regelingen, NV gebieden worden over de schutting gegooid, maar gelukkig zijn onze hertenkampen in Nederland veilig! Als overheid, maar ook als agrarisch bedrijf kun je niet zonder een missie en een visie. Ze verwoorden het bestaansrecht en helpen je bij het bepalen van de juiste koers en keuzes. In de missie druk je uit waar jouw bedrijf voor staat en welke bijdrage je levert. De visie geeft handen en voeten aan deze missie; de visie legt uit wat je wilt bereiken als organisatie. Samen zijn de missie en visie van essentieel belang om richting te geven aan de organisatie, het bedrijf.

Premie Rutte (‘visie is als een olifant die het zicht belemmert’) gaat straks bij de NAVO zijn werk voortzetten door daar brandhaarden te blussen. Maar zorgt u nu wel thuis op uw eigen bedrijf voor een heldere visie. Maakt het voor uw toekomstige keuzes wel een stuk gemakkelijker en goed te overzien.

Klaas Jan Jansen, Björn Schutter, Rick Noordam en Herman Hofstee